Fundering en begane grondvloer bij houtskeletbouw

FUNDERING VAN EEN HOUTSKELETBOUW WONING

Bij een houtskeletbouwwoning is het deel dat zich onder de woning bevindt vergelijkbaar met “traditionele” woningen in steen en beton. Te beginnen bij de fundering. Hoofdzakelijk zijn er 2 soorten funderingen te onderscheiden, namelijk een fundering op palen en een fundering op staal. De laatste heeft niets met het materiaal staal te maken maar het is jargon voor een fundering die rechtsteeks steunt op de grond en waarbij de grond dus voldoende draagkrachtig is. Die draagkracht meten we door een sondering. Dit wordt gedaan door een conus in de grond te drukken en de weerstand daarvan te meten. We meten altijd op minimaal twee punten, op de hoeken van de woning diagonaal tegenover elkaar. Kijk voor meer informatie ook het onderstaande filmpje van onze partner Hoogveld Geonius.
Hieronder bespreken we in het kort de verschillende typen fundering. Fundering op heipalen De fundering op heipalen kunnen we toepassen als er geen kwetsbare gebouwen in de omgeving aanwezig zijn. Hierbij worden betonnen palen met veel kracht in de grond geslagen. Deze palen worden ook wel omschreven als grondverdringende palen. De grond rondom de paal krijgt meer spanning en de paal meer draagkracht. Daarbij hebben we ook de maken met kleef van de grond. Het voert te ver om hier diep op in te gaan maar het grote voor deel van een heipaal is dat men de zakking per slag kan tellen en zo zeker kan bepalen of de paal voldoende draagkracht heeft. Dat noemt men op stuit heien en het tellen van de slagen in combinatie met de zakking noemt met kalenderen.

Fundering op schroefmortelpalen Het boren of schroeven van funderingspalen is wezenlijk anders dan een fundering met heipalen. Bij schroefmortelpalen boort men op de juiste plek een gat c.q. schacht in de grond en met het uithalen van de boor wordt de schacht gevuld met beton. Hiernaar wordt de stalen wapening in de schacht getrild. Het nadeel van deze fundering is dat iedere paal op het zelfde diepte in de grond wordt geboord en men dus alleen uit kan gaan van de draagkrachtige grond zoals aangegeven bij de sondering. Het voordeel van een schroefmortelpaal is dat deze trillingsvrij is. Op veel locaties is er dus geen andere mogelijkheid dan een schroefmortelpaal.

Fundering op staal Als er voldoende draagkrachtige grond aanwezig is, kunnen we funderen op staal. Dit heeft niets met staal te maken. Het houdt in dat er op de bovengrond gefundeerd wordt en dus geen heiwerk noodzakelijk is. Eén van de voordelen van een houtskeletbouw woning is het gewicht. Een houtskeletbouw woning is circa 25% van het gewicht van een woning in steen of beton maar het is wel net zo sterk. Een houtskeletbouw woning kan dus eerder op staal gebouwd worden dan een woning van steen of beton.

Strokenfundering Bij een strokenfundering wordt eerst een betonstrook gestort van bijvoorbeeld 600mm breed en 200mm dik. Hierop worden dan stenen gemetseld of gelijmd. Het voordeel van deze fundering is dat er een hoge kruipruimte gemaakt kan worden. Het nadeel is bij een hoge strokenfundering is de stabiliteit. Deze wordt naar mate er hoger opgemetseld wordt instabieler en dat moet dan opgelost worden.

Funderingsbalk Vaak werken wij bij Groenhart Houtskeletbouw met een balkenfundering. Als we een fundering op palen hebben dan kunnen we niet anders dan met een balkenfundering werken. Zodra de palen dan in de grond zitten maken wij een prefab bekisting over de palen, hier leggen we vervolgens wapeningskorven in en storten we de bekisting vol met beton.

Als we een balkenfundering op staal maken dan is het principe hetzelfde alleen moet de isolatie van de bekisting drukvaster zijn om de logische reden dan de isolatie rechtstreeks op de grond rust.

BEGANE GROND VAN EEN HOUTSKELETBOUW WONING

De begane-grondvloer is bij Groenhart houtskeletbouw altijd van beton. Wij hanteren een minimale Rc-waarde (de warmteweerstand) van 5 (3,5 is het minimaal vereiste volgens het bouwbesluit). De meest voorkomende vloersoorten zijn de volgende.

Combinatievloer Hierbij leggen we betonnen balken van fundering(balk of strook) naar fundering. Tussen de balken komen piepschuimen ‘broodjes’, dit is jargon voor de isolatie. Daaroverheen leggen we stalen wapeningsnetten en storten we beton.

Kanaalplaatvloer Hierbij gaat het om prefab-vloerelementen van beton waarin over de lengte gewichtsbesparende kanalen zijn geboord. Indien gewenst kunnen we ook de verdiepingsvloeren uitvoeren in kanaalplaten maar die biedt geen voordelen tegenover onze gebruikelijke verdiepingsvloer maar daar meer over onder het kopje “verdiepingsvloeren bij houtskeletbouw”.

Ribcassettevloer Een ribcassettevloer is een systeem met geprefabriceerde betonnen elementen die ondersteund worden door de ribben in de lengterichting. In de elementen is al isolatie verwerkt. Daaroverheen komt een laag beton.

Vloer op zand Een vloer op zand betekend dat er kruipruimteloos gebouwd wordt. Nadat de woning is uitgegraven wordt er folie op het zand gelegd, vervolgens een dikke laag isolatie en daarop een dikke laag beton. Het voordeel van deze vloeren is de flexibiliteit voor het verankeren van de wanden. We hoeven immers geen funderingsbalk meer te hebben om in te verankeren. In in gebieden waar de grondwaterstand vaak erg hoog is wordt aangeraden om kruipruimteloos te bouwen. We zorgen altijd voor loze buizen zodat onze opdrachtgevers in de toekomst altijd eenvoudig met leidingen de woning in kunnen.

Het ontwerp van uw project bepaalt meestal de keuze voor het type fundering en begane-grondvloer. Neem contact op voor meer informatie.

Bekijk het proces van het storten van een fundering van een houtskeletbouw woning in onderstaande video.

Fundering storten houtskeletbouw woning

Hoofdzakelijk zijn er 2 soorten funderingen te onderscheiden, namelijk een fundering op palen en een fundering op staal. De begane-grondvloer is bij Groenhart houtskeletbouw altijd van beton. Wij hanteren een minimale Rc-waarde (de warmteweerstand) van 5 (3,5 is het minimaal vereiste volgens het bouwbesluit).

Bij het bouwen van een houtskeletbouw woning kun je kiezen uit verschillende soorten fundering. Een aantal voorbeelden zijn: Fundering op heipalen, schroefmortelpalen, staal, strokenfundering of een funderingsbalk. Verschillende funderingstypes hebben verschillende onderdelen. Neem contact met ons op voor de mogelijhkeden.

Bekisting-strokenfundering-houtskeletbouw__FillWzQyNSwyODVd