Houtskeletbouw


WAAROM KIEST U VOOR HOUTSKELETBOUW?

Houtskeletbouw is één van de meest gebruikte bouwmethoden in de wereld. Ten onrechte wordt nog weleens gedacht dat het bij houtskeletbouw altijd om een compleet houten huis gaat. Dat is niet het geval. Over het algemeen is de fundering samen met de begane grondvloer van beton. De constructie van de woning is van houtskeletbouw. Houtskeletbouw is in een basis een combinatie tussen stijlen en regels van hout met daarop een constructieve plaat wat zorgt voor de schijfwerking. De schijven (wanden, vloeren en daken) worden aan elkaar bevestigd en de krachten worden overgebracht naar de fundering.

De eigenschappen van houtskeletbouw gebouwen zijn koel in de zomer en warm in de winter. Ook is de akoestiek in een houtskeletbouw gebouw vele malen prettiger dan in een gebouw van bijvoorbeeld beton.

 

Meer informatie ►
Fundering

Natuurlijk moet eerst de fundering liggen voordat we met de begane-grondvloer kunnen beginnen. Er zijn verschillende typen funderingen te onderscheiden. In het kort bespreken we de meest voorkomende. Lees meer

Fundering en begane grondvloer bij houtskeletbouw

Al het voorwerk van de buitenwanden wordt in de fabriek gedaan. De binnenwanden worden op de bouw geïsoleerd.  Lees meer

Buiten- en binnenwanden bij houtskeletbouw

Voor het realiseren van de verdiepingsvloeren gebruiken wij de platform-methode. Bij deze methode worden de wanden op de vloeren gezet.  Lees meer

Verdiepingsvloeren bij houtskeletbouw

De onderdelen van onze houtskeletbouw daken worden in de fabriek geprefabriceerd en vervolgens op de locatie geassembleerd. Afhankelijk van het gekozen isolatiemateriaal kiest u voor een in meer of mindere mate damp-dichte laag. Tussen de sporen (dakbalken)komt het isolatiemateriaal. Op deze manier heeft u de constructie niet in het zicht en kan de... Lees meer

Dakbedekking voor uw houtskeletbouw woning

In de laatste fase voor de oplevering is de afwerking aan de beurt. Eén van de voordelen van houtskeletbouw is dat de afwerking geheel vrij is. De wanden kunnen we stuken of behangen. Maar ook bekleden met houten delen of combinaties daarvan zijn mogelijk. Hetzelfde geldt voor de plafonds.

  Lees meer

Afwerking van houtskeletbouw


Veel problemen met bouwen kunnen worden opgelost door de bouwmethode. Wij zijn – hoe kan het ook anders – fans van houtskeletbouw. Houtskeletbouw heeft vele voordelen. Het belangrijkste is dat alle elementen van uw toekomstige huis vooraf, onder ideale omstandigheden, vrij van weersinvloeden, geprefabriceerd worden in de fabriek. Het complete ontwerp komt exact zoals vooraf uitgetekend uit de CNC-machines. Nauwkeurig tot op de millimeter. Dat betekent dat de onderdelen van uw huis letterlijk naadloos op elkaar aansluiten. Op deze manier denken wij samen met u tijdig na over zaken en hoeven er op de bouw geen ad-hoc oplossingen gezocht te worden die resulteren in slechte kwaliteit.

 

HET PRINCIPE VAN HOUTSKELETBOUW
Het principe van houtskelet is eenvoudig. De fundering en begane grondvloer worden uitgevoerd in beton. De wanden, vloeren en daken bestaan uit een structuur van houten staanders en liggers, die maximaal gevuld kan worden met isolatiemateriaal. Dat betekent dat houtskeletbouw heel goed scoort als het gaat om energiezuinigheid. De buitenzijde van de wanden kan van hout zijn, maar we kunnen die net zo goed voor u metselen. Op het dak komen bijvoorbeeld traditionele dakpannen, maar er zijn uiteraard ook veel andere mogelijkheden zoals sedum of riet. Eigenlijk net als bij traditionele bouw.

 

DE VOORDELEN VAN HOUTSKELETBOUW
Het spreekt voor zich dat wij enthousiast zijn over houtskeletbouw. Maar er zijn ook objectieve partijen die overtuigd zijn van houtskeletbouw, zoals SBRCURnet. Zij geven de onderstaande voordelen:

 1. Energie. Op het punt van energie haalt houtskeletbouw een goede score. In het algemeen vereist energiebesparing een integrale aanpak van isolatie, ventilatie en kierdichting. Deze aspecten zitten bij houtskeletbouw als het ware ingebouwd. De isolatie is gewoon in de elementen op te nemen. De wanden zijn dus een stuk minder dik. Tegen verwaarloosbare meerkosten is het mogelijk de isolatiewaarde van de buitenschil te vergroten, wat resulteert in een lagere EPC (energieprestatiecoëfficiënt).
 2. Verwarming. Omdat de thermische massa van houtskeletbouw gering is, kan ook het vermogen van de verwarming beperkt blijven. De bouwmethode leent zich bij uitstek voor andere dan de gebruikelijke verwarmingssystemen, zoals lage-temperatuurverwarming.
 3. Leidingen. Daarnaast laat het houtskeletbouw-systeem toe de leidingen en luchtkanalen flexibel weg te werken of in te bouwen in de constructie, zodat er een optimaal leidingenverloop voor bijvoorbeeld genoemde warmte-installaties te realiseren is.
 4. Binnenklimaat. Een houtskeletbouw-woning of -gebouw bezit weinig massa. Toch vindt er ’s zomers nauwelijks meer opwarming plaats dan bij een steenachtig huis of gebouw, mits men voor afdoende zonwering zorgt. ’s Avonds daarentegen is het door ventilatie en nachtelijke afkoeling vrij vlot weer fris en aangenaam in huis. Een steenachtige constructie blijft ondanks ventilatie de hele nacht warmte uitstralen.
 5. Geen koudebruggen: ontwerpvrijheid. Een verder voordeel van houtskeletbouw is het in principe ontbreken van koudebruggen. Dit vergroot de architectonische mogelijkheden. Gemakkelijker dan bij steenachtige casco’s kan de architect overstekken bedenken en de woningen schakelen of ten opzichte van elkaar verschuiven. Dit laatste kan hij ook doen met de verdiepingen.
 6. Variatie in ontwerp. Maar er zijn ook andere architectonische kwaliteiten. Houtskeletbouw biedt een ruimere variatie in de plattegrond (brede kavel en dito woning). De woningbreedte heeft geen invloed op de kosten, zoals bij andere bouwmethodes. Gevels met sprongen en uitkragingen liggen klaar voor ontwerp. Het hout kan naar wens in het zicht blijven: binnen de balken van (gelamineerd) hout en buiten een houten gevelbekleding.
 7. Integreren dubo-maatregelen, bewonerswensen. Tegelijkertijd kan de architect ook veel dubo-maatregelen automatisch of met enkele eenvoudige aanpassingen integreren, eventueel in overleg met bewoners(verenigingen). Houtskeletbouw leent zich beter voor maatwerk en voor het inwilligen van uiteenlopende bewonerswensen.
 8. Laag gewicht. Kenmerkend voor houtskeletbouw is het lage gewicht, wat een aantal gunstige factoren met zich meebrengt. De montage van lichte elementen met weinig en licht materieel verloopt gemakkelijk. De arbeidsomstandigheden zijn navenant. De fundering kan lichter en daardoor goedkoper. Het is daarom ook een ideale bouwmethode voor opbouwen op bestaande funderingen, optoppen en aanbouwen. De overlast voor de omgeving blijft binnen de perken.
 9. Korte bouwtijd. Door de korte bouwtijd is de woning sneller in gebruik te nemen en zijn er ook minder bouwplaatskosten.
 10. Prefabricage. De prefabricage in de fabriek staat garant voor hoge kwaliteit, optimale maatvastheid bij kleine toleranties, goede passing, luchtdichte aansluitingen met dichtingsband (en niet met PUR), schone bouwplaats en weinig bouwafval.
 11. Droge en schone bouwmethode. Houtskeletbouw is tevens een droge bouwmethode, zodat er weinig bouwvocht is. Juist door de industriële vervaardiging is het afwerkniveau excellent: recht, strak, vlak, netjes en schoon. Niet alleen is de oplevering voorspoedig, maar ook gedurende de onderhoudsperiode zijn er relatief weinig aanmerkingen.

(bron: SBRCURnet)

MEER VOORDELEN VAN HOUTSKELETBOUW?
Wilt u weten of houtskeletbouw ook wat voor u is? Wij kunnen u in een uur tijd alles vertellen, én laten zien op het gebied van houtskeletbouw.

Neem contact op