Onze werkwijze

WhatsApp Image 2023 04 11 at 13.54.27

U wilt uw eigen woning bouwen en daar komt veel bij kijken. Groenhart Cascobouw kan u daarbij helpen.

Er zijn twee aanvangssituaties mogelijk:

  1. U heeft al een ontwerp;
  2. U heeft nog geen ontwerp. 


Indien al een ontwerp heeft dan kan dit ontwerp zich in de volgende fases bevinden:

  1. Schets ontwerp (SO)
  2. Voorlopig ontwerp (VO)
  3. Definitief ontwerp (DO)


In alle gevallen kunnen wij u van dienst zijn. Hier onder gaan we wat dieper in op de verschillende aanvangssituaties en de verschillende ontwerpfases

U heeft al een ontwerp

Indien u al een ontwerp heeft kunnen wij dit samen met u (en een eventueel bij het project betrokken architect) technisch verder uitwerken. Dit geldt met name voor de constructieberekeningen. Die zijn ‘casco specifiek’ en moeten daarom altijd door ons als leverancier van het casco gemaakt worden.

Mocht u al een omgevingsvergunning hebben, dan zijn vaak de constructieberekeningen al aanwezig. Deze kunnen wij gebruiken voor een eerste kostenraming maar zullen we altijd weer (deels) opnieuw moeten maken voor een grotere precisie van de feitelijke kosten.

Als u constructieberekeningen en -tekeningen of bestektekeningen heeft dan kunt u hiervoor bij ons een offerte opvragen.

3 large
wat-is-houtskeletbouw

U heeft nog geen ontwerp

Indien u nog geen ontwerp heeft kunnen wij dit voor u verzorgen. Het begint dan met een gedegen programma van eisen en een goed inzicht in het te besteden budget. Hiermee hebben wij uiteraard al veel ervaring en kunnen wij u mee helpen.

Ook kunnen wij een begroting maken voor de complete bouw, dus zowel de ruwbouw als de afbouw. Samen kunnen we dan de eigen werkzaamheden bepalen en eventueel prijzen voor u opvragen bij andere (af)bouwpartijen. Op deze manier heeft u al in een vroeg stadium controle en inzicht in de bouwkosten en kunt u waar nodig bijsturen.

WhatsApp Image 2023 04 11 at 13.54.21

Schets ontwerp

Een ontwerptraject begint over het algemeen eerst bij een schets. Op basis van alleen een schets kunnen wij logischerwijs geen offerte maken. Wel kunnen wij een eerste globale kostenraming voor u maken. Eventueel kunnen we naast het casco ook de overige bouwkosten voor u berekenen. Als de raming naar uw wens is dan gaan wij graag met u in een bouwteam om het project verder te brengen.

Voorlopig ontwerp

Een voorlopig ontwerp brengt u alweer een stapje verder richting een vergunningsaanvraag. Vaak is een voorlopig ontwerp de fase waarin u of uw architect het ontwerp voorlegt aan een welstands- of beeldkwaliteitscommissie. Zij kunnen aanbevelingen geven. Ook kijkt de gemeente direct of het ontwerp binnen het bestemmingsplan past. Als het oordeel prositief is volgt een principe akkoord waarmee de gemeente aangeeft dat als de bouwaanvraag voldoet aan alle indieningsvereisten, de vergunning in principe verleent zal worden.

WhatsApp Image 2023 04 11 at 13.54.29
zuidwest perspectief 5

Definitief ontwerp

U heeft al een principe akkoord en bent klaar om de omgevingsvergunning aan te vragen. Er moeten veel rapporten en keuzes gemaakt worden. Ook worden de tekeningen verder uitgewerkt en worden er technische details gemaakt. Indien gewenst kunnen wij de volledige vergunningsaanvraag voor u verzorgen waarbij wij samen met u ook de installaties kunnen bepalen om deze vervolgens in een BENG rapportage te verwerken. Hierdoor weten we zeker dat wat u gaat bouwen ook zal voldoen aan alle regels bij oplevering.

Alles onder één dak

Van ontwerp tot casco

x2
Hoe werkt het?

Groenhart Cascobouw staat garant voor een duidelijk en praktisch proces. We zorgen voor een realistisch plaatje vanaf het eerste begin.

x3 q9b17k2lnfe8ipej37j4buaiw4fnap2wrzc59awn68
Volledige ontzorging

Door expertise en ervaring te hebben met zowel het voortraject als de praktijk kunnen we eventuele zorgen weg nemen bij het verloop van het bouwproces.

x1
Deskundig en praktisch

Onderbouwd advies en transparantie is vanzelfsprekend bij Groenhart Cascobouw. We schakelen snel er zorgen voor korte doorlooptijden

Veel gestelde vragen over casco bouw

Een casco is de dragende constructie en meest basale vorm van het gebouw inclusief beschermende functies. Dit bouwwerk is nog niet bewoonbaar en strikt genomen ook nog niet geheel wind-en waterdicht. Dakbedekking en buitenafwerking vallen bijvoorbeeld niet onder het casco. Overleg altijd goed met de aannemer wie wat voor zijn rekening neemt.

De kosten van een casco huis beperken zich meestal tot zo’n 25% van de totaalprijs van de woning, maar de complexiteit van het ontwerp en de gebruikte materialen kunnen dit percentage doen variëren.

Volgens een grove schatting die we hebben gemaakt op basis van gegevens gewonnen uit daadwerkelijk opgeleverde casco’s hoeft een casco bij Groenhart Houtskeletbouw niet veel meer te kosten dan €500,- per m2. Dit gaat om het casco zoals hierboven gedefinieerd, dus zonder dakbedekking en afwerking. Kijk hier voor meer over de prijzen.